Willkommen!

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου!  

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε βασικές πληροφορίες για την Κοινότητα και τα διάφορα προγράμματά της.  

Στην ενότητα Υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε ενημερωτικά φυλλάδια για ζητήματα εγκατάστασης και διαμονής στο Βερολίνο και την υπόλοιπη Γερμανία, καθώς επίσης και πληροφορίες για την αγορά εργασίας.  

Αν δεν είστε ακόμα μέλος της Κοινότητας, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση πατώντας εδώ.  

Για πληροφορίες και παρατηρήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα, γράψτε μας στην διεύθυνση webmaster@gr-gemeinde.de.
Ψήφισμα της ΓΣ της ΕΚΒ προς την Ελληνική Κυβέρνηση για την παροχή χρηματοδότησης στις μεταναστευτικές Κοινότητες
Ο ρόλος των ελληνικών Κοινοτήτων στην Γερμανία υπήρξε πάντα μεγάλης σημασίας για την υποδοχή και στήριξη των ελλήνων μεταναστών καθώς επίσης αυτές συνέδραμαν και συνδράμουν στην πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη αυτών. Στην πολυεπίπεδη δράση των Κοινοτήτων εντάσσονται ανάμεσα στα άλλα η προώθηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και πολιτισμού, ο αγώνας για την ίση μεταχείριση των μεταναστών στην χώρα υποδοχής, η δράση για την δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση των ομογενών στην Ελλάδα, η μάχη της αντι-πληροφόρησης μέσω εκδηλώσεων καθώς και δηλώσεων στον τύπο ενάντια στην κυρίαρχη προπαγάνδα για τους έλληνες κ.α.
Το Ελληνικό Κράτος χρηματοδοτούσε μέχρι το 2011 τις Κοινότητες με ένα ποσό γύρω στα 10.000 ευρώ ετησίως. Οι μνημονιακές όμως περικοπές οδήγησαν στο σταμάτημα έστω και αυτής της ελλιπούς χρηματοδότησης, ενώ την ίδια στιγμή οι Κοινότητες, ακριβώς λόγω της ίδιας πολιτικής, γίνονται δέκτες χιλιάδων νέων μεταναστών. Αυτό οδήγησε τις Κοινότητες εκ των πραγμάτων σε έναν αποπροσανατολισμό από τα καθήκοντά τους και σε μια διαρκή, εναγώνια προσπάθεια αναζήτησης πόρων, την ίδια ώρα που και το γερμανικό κράτος περιορίζει δραστικά τη χρηματοδότηση στις μεταναστευτικές Κοινότητες και οδηγούν πολλές σε κλείσιμο. Παράλληλα η ανυπαρξία χρηματοδότησης από Ελλάδα καθιστά τις Κοινότητες έρμαιο της Γερμανικής Μεταναστευτικής Πολιτικής ,η οποία προφανώς και εξυπηρετεί ίδια συμφέροντα και αντιλαμβάνεται τους μετανάστες ως εργαλείο αύξησης της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας.
Οι Ελληνικές κοινότητες στη Γερμανία εκτός της στήριξης των χιλιάδων μεταναστών ,μπορούν να καταστούν και φορέας πολιτικής πίεσης προς το γερμανικό κράτος. Η Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή το κέντρο λήψης αποφάσεων για όλη την Ευρώπη. Το να υπάρχει μια μαζική, δυναμική και οικονομικά ανεξάρτητη Κοινότητα που συσπειρώνει τους μετανάστες και αλληλεπιδρά με τον γερμανικό λαό σε βάσεις αμοιβαίας αλληλεγγύης αποτελεί διαπραγματικό χαρτί για κάθε ελληνική κυβέρνηση...
Κατά συνέπεια αιτούμαστε ετήσια, μόνιμη χρηματοδότηση από τις ελληνικές αρχές ,η οποία θα είναι επαρκής για να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των μεταναστευτικών Κοινοτήτων.
------------- Die Beauftragte für Integration und Migration Förderung aus dem Partizipations- und Integrationsprogramm für die Förderperiode 2014/2015 Senat vergibt in den Jahren 2014/15 insgesamt 3 Mio. Euro zur Stärkung von Migrantenorganisationen   Das neue Partizipations- und Integrationsprogramm ist auf den Weg gebracht. Für 2014 und 2015 stehen 1,5 Mio. € Fördermittel pro Jahr bereit. Das Programm der Integrationsbeauftragten richtet sich in erster Linie an Migrantenselbstorganisationen. Schwerpunkt der Förderung im neuen Programm ist es, die politische Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit eigener oder familiärer Zuwanderungsgeschichte zu stärken. Gefördert werden 32 Projekte von Migrantenselbstorganisationen.   Aus den im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens eingegangenen 142 Bewerbungen mit einem Antragsvolumen in Höhe von rund 15,5 Mio. € für die Förderperiode 2014/15 hat ein Auswahlgremium bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen die nunmehr geförderten 32 Projekte ausgewählt.   Die Integrationsverwaltung hat alle Interessenbekundungen eingehend geprüft und festgestellt, dass zahlreiche Träger über umfangreiche Erfahrungen mit Projektförderung zu Integration verfügen. Die Entscheidungskriterien bezogen sich insbesondere auf die Verlässlichkeit und projektbezogene Erfahrung, den innovativen Charakter des Projekts, die mittelfristigen Perspektiven und als Hauptaspekt die integrationspolitische Relevanz. Dabei ging es ausschließlich um integrationspolitische Relevanz aus dem Blickwinkel der Landesebene, insbesondere um die Kernthemen im derzeitigen Integrationskonzept des Senats „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“ und um die integrationspolitischen Aspekte der Richtlinien der Regierungspolitik.

Download (PDF, 63KB)

------------- Die Beauftragte für Integration und Migration Förderung aus dem Partizipations- und Integrationsprogramm für die Förderperiode 2014/2015 Senat vergibt in den Jahren 2014/15 insgesamt 3 Mio. Euro zur Stärkung von Migrantenorganisationen   Das neue Partizipations- und Integrationsprogramm ist auf den Weg gebracht. Für 2014 und 2015 stehen 1,5 Mio. € Fördermittel pro Jahr bereit. Das Programm der Integrationsbeauftragten richtet sich in erster Linie an Migrantenselbstorganisationen. Schwerpunkt der Förderung im neuen Programm ist es, die politische Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit eigener oder familiärer Zuwanderungsgeschichte zu stärken. Gefördert werden 32 Projekte von Migrantenselbstorganisationen.   Aus den im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens eingegangenen 142 Bewerbungen mit einem Antragsvolumen in Höhe von rund 15,5 Mio. € für die Förderperiode 2014/15 hat ein Auswahlgremium bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen die nunmehr geförderten 32 Projekte ausgewählt.   Die Integrationsverwaltung hat alle Interessenbekundungen eingehend geprüft und festgestellt, dass zahlreiche Träger über umfangreiche Erfahrungen mit Projektförderung zu Integration verfügen. Die Entscheidungskriterien bezogen sich insbesondere auf die Verlässlichkeit und projektbezogene Erfahrung, den innovativen Charakter des Projekts, die mittelfristigen Perspektiven und als Hauptaspekt die integrationspolitische Relevanz. Dabei ging es ausschließlich um integrationspolitische Relevanz aus dem Blickwinkel der Landesebene, insbesondere um die Kernthemen im derzeitigen Integrationskonzept des Senats „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“ und um die integrationspolitischen Aspekte der Richtlinien der Regierungspolitik.

Download (PDF, 63KB)